Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-3, GHS28-3

655.500