Bàn ghế mẫu giáo BMG102B, GMG102B

588.800

Giá bán sản phẩm:

  • Bàn BMG102B-1: 333,500đ
  • Ghế GMG102B-1: 127,650đ
  • Cả bộ 1 bàn và 2 ghế: 588,800đ
  • Bàn BMG102B-2: 359,950đ
  • Ghế GMG102B-2: 140,300đ
  • Cả bộ 1 bàn và 2 ghế: 640,550đ

 

 

Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386