Ghế giám đốc A885

8.135.400 6.125.000

Ghế giám đốc cao cấp bọc da, tay gỗ tự nhiên, ốp ông bằng gỗ