Két chống cháy fortune KF35NDT

Liên hệ

  • Két nằm có khóa chìa, khóa điện tử và 1 đợt cố định.
  • Đế chân nhựa cố định.
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386