Tủ gỗ hồ sơ NT1960

1.389.150

  • Tủ tài liệu không cánh có các đợt (1 đợt cố định và 3 đợt di động).
  • Nóc tủ gỗ hồ sơ NT1960 có lớp laminate dày 25 mm 1 cạnh bo mỏ vịt.
Danh mục: