Tủ hồ sơ giám đốc DC1350H3

Liên hệ

  • Tủ hồ sơ giám đốc DC1350H3 có 3 buồng, trong đó có một buồng cánh mở dài
  • Hai buồng phía trên là khoang khung cánh kính mở
  • Phía dưới hai cánh mở
Danh mục:
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386