Tủ hồ sơ văn phòng HP1960-3B

2.445.450

  • Tủ hồ sơ văn phòng HP1960-3B có 3 buồng gỗ có 1 buồng cánh mở dài
  • 2 buồng còn lại phía trên là khung cánh kính mở
  • Phía dưới hai cánh mở
Danh mục: