Tủ sắt tài liệu TU09K6C

6.001.800

  • Tủ thép dày TU09K6C và có thiết kế bánh xe di chuyển
  • Là 1 khối gồm 6 khoang riêng biệt