Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-2

1.023.500

Giá sản phẩm:

  • BHS29A-1: 839,500đ
  • BHS29A-2: 983,250đ
  • BHS29A-3: 891,250đ
  • BHS29B-1: 839,500đ
  • BHS29B-2: 1,023,500đ
  • BHS29B-3: 920,000đ
  • BHS29B-4: 1,454,750đ

 

 

 

Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386