Ghế giám đốc hiện đại TQ34

3.806.500

Giá bán sản phẩm:

  • TQ34 (Da CN): 3,806,500đ
  • TQ34 (Da thật): 5,014,000đ