Két điện tử KS250K1DT

13.514.000

  • Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 2 đợt di động và 1 ngăn kéo.
  • Bánh xe sắt di chuyển.
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386