Két khách sạn KKS02

2.658.000

  • Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.
  • Trong lòng két có 1 đợt cố định.
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386