Tủ hồ sơ di động MCF3-4

Liên hệ

LIÊN HỆ

  • Tủ hồ sơ di động MCF3-4 bao gồm 1 khoang đơn cố định,1 khoang đơn di động và 4 khoang kép di động
  • Có hai dãy: dãy cơ bản và dãy nối tiếp
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386