Két bảo mật KV100

Liên hệ

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm
  • Bên trong có 2 đợt di động, 1 ngăn phụ phía trên và  khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386