Két bảo mật KV54

Liên hệ

  • Két đứng có khoá chìa, khoá, tay nắm,
  • Bên trong có 1 đợt di động và ngăn phụ phía trên.
Miền Nam: 0917.312.319 - 0918.120.129
Miền Bắc: 0934.534.777 - 0917.311.386