Tủ hồ sơ di động MCF1

64.285.000

  • Tủ hồ sơ di động MCF1 điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe
  • Mỗi tủ gồm 2 dãy: dãy cơ bản và dãy nối tiếp